Το περιβάλλον του "ECHO" είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη καθώς με πολύ απλά βήματα μπορεί να υπολογίσει το Σταθμισμένο Δείκτη Ηχομείωσης για Αερόφερτο και για Κτυπογενή ήχο.

Πριν να ξεκινήσετε παρακαλούμε να διαβάσετε τις παρακάτω οδηγίες:

 • Το λογισμικό επιτρέπει την εκτίμηση της ηχομονωτικής ικανότητας απλών κτιριακών στοιχείων (τοίχοι-χωρίσματα και δάπεδα).
 • Για την υλοποίηση του λογισμικού έγιναν απλουστευτικές παραδοχές και προσεγγίσεις και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι ενδεικτικά και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις μετρήσεις.
 • Δεν περιλαμβάνονται ειδικές κατασκευές όπως π.χ. πανέλα πολλών στρώσεων ή πολλαπλά χωρίσματα.
 • Στις περιπτώσεις κουφωμάτων (παράθυρα, πόρτες) η εφαρμογή του λογισμικού πρέπει να αποφεύγεται διότι για τα στοιχεία αυτά δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν τόσο από τις μικρές διαστάσεις τους όσο και από τον τρόπο στήριξης και στεγάνωσής τους.

Υπολογισμοί Απλών Χωρισμάτων

Στις περιπτώσεις απλών χωρισμάτων, επιλέγουμε υλικό για να δούμε την Ηχομονωτική του ικανότητα.

Επιλέγοντας υλικό και το πάχος του και πατώντας του κουμπί Υπολογισμός, στο διάγραμμα προκύπτει η καμπύλη που προσδιορίζει τον Σταθμισμένο Δείκτη Ηχομείωσης αυτού του απλού χωρίσματος.

Υπολογισμοί Διπλών Χωρισμάτων

 • Στις περιπτώσεις διπλών χωρισμάτων, όταν στο διάκενο υπάρχει ηχοαπορροφητικό υλικό, αυτό θεωρείται ότι καταλαμβάνει το σύνολο του διάκενου.
 • Συνδέσεις θεωρούνται οι μεταλλικοί σύνδεσμοι των γυψοσανίδων. Η απόσταση τους είναι συνήθως 0,60m
 • Όπου προβλέπονται ηχογέφυρες θεωρούνται γραμμικές όπως π.χ σκελετός στήριξης ελαφρών χωρισμάτων γυψοσανίδας.

Υπολογισμοί Δαπέδων

 • Στην περίπτωση δαπέδων, το λογισμικό λειτουργεί με σταθερές δυναμικές ακαμψίες αντικραδασμικών που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους τύπους αντικραδασμικών υλικών της FIBRAN.
 • Οι πιθανές κατασκευαστικές λύσεις είναι
  • Ξύλινο: Θεωρείται το κλασικό ξύλινο δάπεδο όπου η ηχομόνωση μπαίνει ανάμεσα στους ξύλινους αποστάτες. Στις περιπτώσεις ξύλινων δαπέδων, όπου αναφέρεται επιφανειακό βάρος, θα πρέπει να εισάγεται το συνολικό επιφανειακό βάρος της κατασκευής πάνω από το αντικραδασμικό στρώμα (π.χ. σκελετός στήριξης και πάτωμα).
  • Πλακάκι - Μάρμαρο - Laminate: Θεωρείται το δάπεδο όπου η τελική επιφάνεια του είναι είτε πλακάκι, μάρμαρο ή Laminate ξύλο. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να συμπληρωθεί το συνολικό πάχος που θα βρίσκεται πάνω από το μονωτικό υλικό.